Publicerade artiklar

  • Tryckta källor

     

Ikonen – en dialog mellan himmel och jord
Intervju med Robin Johansson, ikonmålare på Kållandsö utanför Lidköping.
Publicerad i Budbäraren, februari 2019

Recension: Hör du vinden blåsa?
Recension av Wilfrid Stinissens bok Hör du vinden blåsa?
Publicerad i Budbäraren januari 2019.

Präktigheten hotar väckelsen
Intervju med Torbjörn Freij, ledare för Celebrate Recovery om missbruket och dess undervegetation. 
Publicerad i Budbäraren, november 2018.

En kärlek som levs fullt ut: recension av påvens bok Gläd er och jubla.
Publicerad i Budbäraren november 2018.

Artificiell och autentisk intelligens
Artikel i religionslärarnas tidskrift ”Religion och livsfrågor” om artificiell intelligens. Publicerad oktober 2018. (Nummer 4)

Mänsklig karismatik
Intervju med Christoffer Abrahamsson, präst i Betlehemskyrkan i Stockholm.
Publicerad i Budbäraren oktober 2018.

På spaning efter en sund karismatik
Teologisk reflektion om vad som kännetecknar en sund karismatik.
Publicerad i Budbäraren september 2018.

Liturgier: vanor som formar oss
Intervju med James KA Smith, filosof och författare till boken You Are What You Love. Publicerad i Budbäraren augusti 2018.


Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion
Kapitel i antologin Filosofiska metoder i praktiken (2018) Acta Universitatis Upsaliensis

Om tron som resurs och belastning vid psykisk ohälsa
Intervju med Jan Byström, psykoterapeut och teolog
Publicerad i Budbäraren juni/juli 2018

Het mirakeldebatt i Dagens Nyheter
Sammanfattande notis i Budbäraren juni/juli 2018

Liturgin lyftes på United Open
Sammanfattande notis i Budbäraren maj 2018

Mod som förändrar världen
en föreläsning av Brian Palmer på Uppsalas demokrativecka mars 2018
Publicerad i Budbäraren april 2018

Hur kan man måla odödlighet? – om svepduken i Turin
Publicerad i Budbäraren mars 2018

Guds avbild och evolutionen
Publicerad i NOD nr 1 2017

Alla kritiker är inte troll
Publicerad i Dagen 7 september 2016.

Så gjorde skampålen comeback i vår vardag
Publicerad i Dagen 15 april 2016. 

Anti-religiös humanism en ny företeelse
Publicerad i Dagen 11 oktober 2013

Kristen humanism förenar sanning, godhet och skönhet
Publicerad i Dagen 11 oktober 2013

Teologisk-politisk debatt om den nya ateismen
Publicerad i Dagen 1 december 2010. Går att nå via Mediearkivet.

Naturvetare och teolog – ett samtal med John Polkinghorne
Publicerad i Signum 2009:2

Från Big bang till hjärnan – aktuell forskning vid Faraday Institute
Publicerad i Signum 2008:6

Att isolera tro från förnuft är ett modernt fenomen
Publicerad i Dagen 3 september 2008

Skapelsen i nytt ljus
Publicerad i Dagen 3 september 2008. Går att nå via Mediearkivet.

  • Elektroniska tidskrifter:

”Mot en sundare spiritualitet”

Recension av Johan Heltnes semibiografiska roman Det finns ingenting att vara rädd för  Nättidskriften Evangelium våren 2014

”Fysisk upplevelse utan svar”

Recension av Brott och straff – Uppsala Stadsteater våren 2013

Nättidskriften Evangelium

”Freud och C S Lewis i ett samtal om Gud och världen”

Recension av föreställningen Freuds sista möte – Stockholms stadsteater hösten 2012 Nättidskriften Evangelium hösten 2012

”Dag Hammarskjölds exempel inspirerar”

Referat från Dag Hammarskjöldföreläsningen 2011

Signumbloggen 2011

”Konferens i Dublin om vetenskap och religion”

Signumbloggen 2010

  • Några blogginlägg:

Teologi och kosmologi 

Läsarbloggen, November 2015

Reduktionismens tjusning 

Läsarbloggen, september 2015

Bibeln som subjekt 

Evangeliumbloggen, januari 2014

Richard Dawkins som moralfilosof

Läsarbloggen, juni 2015

%d bloggare gillar detta: