Publicerade artiklar

  • Tryckta källor

Präktigheten hotar väckelsen
Intervju med Torbjörn Freij, ledare för Celebrate Recovery om missbruket och dess undervegetation. Publicerad i Budbäraren, November 2018.

En kärlek som levs fullt ut: recension av påvens bok Gläd er och jubla.
Publicerad i Budbäraren November 2018.

Artificiell och autentisk intelligens
Artikel i religionslärarnas tidskrift ”Religion och livsfrågor” om artificiell intelligens.
Publicerad oktober 2018. (Nummer 4)

”Mänsklig karismatik”
Intervju med Christoffer Abrahamsson, präst i Betlehemskyrkan i Stockholm.
Publicerad i Budbäraren oktober 2018.

”På spaning efter en sund karismatik”
Teologisk reflektion om vad som kännetecknar en sund karismatik.
Publicerad i Budbäraren september 2018.

”Liturgier: vanor som formar oss”
Intervju med James KA Smith, filosof och författare till boken You Are What You Love. Publicerad i Budbäraren augusti 2018.

”Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion”
Kapitel i antologin Filosofiska metoder i praktiken (2018) Acta Universitatis Upsaliensis

”Om tron som resurs och belastning vid psykisk ohälsa”
Intervju med Jan Byström, psykoterapeut och teolog
Publicerad i Budbäraren juni/juli 2018

”Het mirakeldebatt i Dagens Nyheter”
Sammanfattande notis i Budbäraren juni/juli 2018

”Liturgin lyftes på United Open”
Sammanfattande notis i Budbäraren maj 2018

”Mod som förändrar världen” – en föreläsning av Brian Palmer på Uppsalas demokrativecka mars 2018
Publicerad i Budbäraren april 2018

”Hur kan man måla odödlighet?” – om svepduken i Turin
Publicerad i Budbäraren mars 2018

”Guds avbild och evolutionen”
Publicerad i NOD nr 1 2017

”Alla kritiker är inte troll”
Publicerad i Dagen 7 september 2016.

”Så gjorde skampålen comeback i vår vardag”
Publicerad i Dagen 15 april 2016

”Anti-religiös humanism en ny företeelse”
Publicerad i Dagen 11 oktober 2013

”Kristen humanism förenar sanning, godhet och skönhet”
Publicerad i Dagen 11 oktober 2013

”Teologisk-politisk debatt om den nya ateismen”
Publicerad i Dagen 1 december 2010. Går att nå via Mediearkivet.

”Naturvetare och teolog – ett samtal med John Polkinghorne”Publicerad i Signum 2009:2

”Från Big bang till hjärnan – aktuell forskning vid Faraday Institute”
Publicerad i Signum 2008:6

”Att isolera tro från förnuft är ett modernt fenomen”
Publicerad i Dagen 3 september 2008

”Skapelsen i nytt ljus”
Publicerad i Dagen 3 september 2008. Går att nå via Mediearkivet.

  • Elektroniska tidskrifter:

”Mot en sundare spiritualitet”
Recension av Johan Heltnes semibiografiska roman
Det finns ingenting att vara rädd för 
Nättidskriften Evangelium våren 2014

”Fysisk upplevelse utan svar”
Recension av Brott och straff – Uppsala Stadsteater våren 2013
Nättidskriften Evangelium

”Freud och C S Lewis i ett samtal om Gud och världen”
Recension av föreställningen Freuds sista möte – Stockholms stadsteater hösten 2012 Nättidskriften Evangelium hösten 2012

”Dag Hammarskjölds exempel inspirerar”
Referat från Dag Hammarskjöldföreläsningen 2011
Signumbloggen 2011

”Konferens i Dublin om vetenskap och religion”

Signumbloggen 2010

  • Några blogginlägg:

Teologi och kosmologi
Läsarbloggen, November 2015

Reduktionismens tjusning
Läsarbloggen, september 2015

Bibeln som subjekt
Evangeliumbloggen, januari 2014

Richard Dawkins som moralfilosof
Läsarbloggen, juni 2015

%d bloggare gillar detta: