Om mig

Jag är sedan höstterminen 2016 doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet.

I min avhandling vill jag analysera vad evolutionsteorin har för implikationer för vår filosofiska och teologiska antropologi, vad gäller människans sociala och moraliska natur. För en sammanfattning av tematiken se min artikel ”Guds avbild och evolutionen” i NOD 2017:1.

Jag är särskilt intresserad av empatins och intersubjektivitetens evolution och vad dessa kapaciteter säger om människans sociala och moraliska natur.

Bland de författare jag använder mig av och analyserar finns: Richard Dawkins, Robert Axelrod, Michael Tomasello, Martin Nowak, Bernard Lonergan, Sarah Coakley, Daniel Batson, David Sloan Wilson, Elliot Sober.

Jag frilansar vid sidan om min doktorandtjänst som skribent, bland annat på tidningen Budbäraren.

Jag arbetade mellan 2016 och 2018 som kommunikatör för Cusanus som var ett treårigt projekt som syftar till att öka kunskapen om vetenskap och religion-dialogen.

Mina arbetsuppgifter var bland annat att analysera deras kommunikationsbehov och utifrån detta föreslå insatser.

Bland de aktiviteter jag föreslog och sedan genomförde hör: organisera föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet om vetenskap och religion, organisera en bloggserie med disputerade filosofer, producera en poddcast om vetenskap och religion i samarbete med tidningen Dagen, samt övriga sedvanliga kommunikationsuppgifter som pressmeddelanden och affischering.

Cusanusprojektet har fortfarande en del verksamhet, följ dem gärna på Facebook!

Jag och min vän Erik Åkerlund, som är lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, har fortsatt den religionsfilosofiska podcast som ursprungligen startades i samarbete med Cusanus och Tidningen Dagen, den heter ”Tro och förnuft-podden” och produceras numera i samarbete med Newmaninstitutet, Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet och Tidningen Dagen.

Vid sidan om min doktorandtjänst organiserar jag även fortsättningsvis öppna föreläsningar i samarbete mellan Folkuniversitetet, Teologiska institutionen och Newmaninstitutet, under rubriken ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”.

Dessutom är jag engagerad i nätverket Kristen i akademin och organiserar där öppna föreläsningar på Katedralcaféet i Uppsala i samarbete med Domkyrkoförsamlingen.

%d bloggare gillar detta: